Bảo hiểm Chủ Doanh nghiệp

Chính sách của Chủ Doanh nghiệp là gì?

Chính sách của Chủ Doanh nghiệp (BOP) là một gói bảo hiểm được các doanh nghiệp vừa và nhỏ mua. Gói này giúp bảo vệ chủ doanh nghiệp trước những rủi ro lớn về tài sản và trách nhiệm. Bảo hiểm cũng có thể được mua riêng nhưng nói chung BOP sẽ cung cấp cho bạn phí bảo hiểm thấp hơn. Giống như hầu hết các hợp đồng bảo hiểm, bạn có thể nhận được mức giá tốt hơn nếu bạn mua các chính sách khác từ nhà môi giới của mình

Chính sách của Chủ doanh nghiệp bao gồm những gì?

  • Tài sản và tài sản kinh doanh cá nhân

Các tòa nhà do doanh nghiệp thuê hoặc sở hữu có thể được bảo hiểm. Điều này cũng có thể bao gồm bất kỳ bổ sung hoặc xây dựng đang tiến hành và bất kỳ đồ đạc nào.

  • Gián đoạn kinh doanh

Còn được gọi là Bảo hiểm Thu nhập Doanh nghiệp, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bảo hiểm cho việc mất thu nhập mà doanh nghiệp có thể phải chịu do thiên tai. Những thảm họa này có thể là do tự nhiên hoặc do con người tạo ra. Chi phí thuê một địa điểm tạm thời cho hoạt động của bạn cũng có thể được đài thọ.

  • Trách nhiệm pháp lý

Phạm vi trách nhiệm pháp lý bảo vệ doanh nghiệp khỏi những tổn hại do nhân viên hoặc hoạt động kinh doanh của bạn gây ra cho người khác. Thương tật và thiệt hại tài sản do sản phẩm của bạn là những tình huống phổ biến.

Những gì BOP KHÔNG bao gồm

BOP thường sẽ không bao gồm trách nhiệm nghề nghiệp, bồi thường cho người lao động, bảo hiểm sức khỏe, thương tật và ô tô. Các hợp đồng bảo hiểm sẽ cần được mua riêng.