Professional Insurance

Bạn không bao giờ biết khi nào một khách hàng không hài lòng có thể đệ đơn kiện tuyên bố rằng bạn đã sơ suất hoặc mắc lỗi hoặc thiếu sót trong khi thực hiện các dịch vụ chuyên nghiệp của bạn. May mắn thay, bạn có thể giảm thiểu khó khăn về tài chính và giúp bảo vệ tương lai của mình bằng chính sách Trách nhiệm pháp lý của Trang trại chuyên nghiệp của Nhà nước. Chúng tôi cung cấp phạm vi bảo hiểm được thiết kế đặc biệt cho:

  • Kiến trúc sư và kỹ sư
  • Kế toán và các doanh nghiệp liên quan
  • Nha sĩ