Chính sách Nhân sự Chủ chốt

Chính sách Nhân sự Chủ chốt là gì?

Chính sách Nhân sự Chủ chốt là một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà một công ty mua trên cuộc đời của một giám đốc điều hành chủ chốt. Công ty là người thụ hưởng kế hoạch và trả phí bảo hiểm. Loại bảo hiểm nhân thọ này còn được gọi là “bảo hiểm người đàn ông chủ chốt”, “bảo hiểm người phụ nữ chủ chốt” hoặc “bảo hiểm nhân thọ kinh doanh”.