Good Day Pro

Việc tư vấn cho khách hàng thật dễ dàng với bảng điều khiển hiện đại của Good Day.

Good Day Pro cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho kế toán để bạn có thể làm việc nhanh hơn, chính xác hơn và theo dõi nhu cầu của khách hàng ở một nơi.

Go to Good Day Pro

Not a Good Day partner? Sign up now

Good Day Pro

Việc tư vấn cho khách hàng thật dễ dàng với bảng điều khiển hiện đại của Good Day.

Good Day Pro cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho kế toán để bạn có thể làm việc nhanh hơn, chính xác hơn và theo dõi nhu cầu của khách hàng ở một nơi.

Go to Good Day Pro

Not a Good Day partner? Sign up now

Đưa ra lời khuyên chiến lược, cá nhân hóa.

Mục Hành động trong Ngày Tốt lành Pro cung cấp những cách chủ động để giúp khách hàng của bạn.
Bỏ chặn bảng lương.

Nhận thông báo khi khách hàng có bảng lương bị chặn sắp tới và liên hệ trực tiếp với họ

Nhận thông báo nhạy cảm về thời gian.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi khách hàng sa thải nhân viên và cung cấp cho bạn các nguồn lực chiến lược để giúp họ trụ vững.

Làm cho việc giới thiệu trở nên đơn giản.

Chúng tôi sẽ đánh dấu những khách hàng chưa hoàn thành phần giới thiệu để bạn có thể đảm bảo ngày nhận lương đầu tiên của họ đến đúng hạn.

Đưa ra hướng dẫn được cá nhân hóa.

Giúp khách hàng của bạn thành công với các tài nguyên của chúng tôi về các thay đổi quy định, duy trì doanh thu, v.v.

Đưa ra lời khuyên chiến lược, cá nhân hóa.

Mục Hành động trong Ngày Tốt lành Pro cung cấp những cách chủ động để giúp khách hàng của bạn.
Bỏ chặn bảng lương.

Nhận thông báo khi khách hàng có bảng lương bị chặn sắp tới và liên hệ trực tiếp với họ

Nhận thông báo nhạy cảm về thời gian.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi khách hàng sa thải nhân viên và cung cấp cho bạn các nguồn lực chiến lược để giúp họ trụ vững.

Làm cho việc giới thiệu trở nên đơn giản.

Chúng tôi sẽ đánh dấu những khách hàng chưa hoàn thành phần giới thiệu để bạn có thể đảm bảo ngày nhận lương đầu tiên của họ đến đúng hạn.

Đưa ra hướng dẫn được cá nhân hóa.

Giúp khách hàng của bạn thành công với các tài nguyên của chúng tôi về các thay đổi quy định, duy trì doanh thu, v.v.

Dành thời gian cho những cuộc trò chuyện quan trọng.

Cải tiến quy trình làm việc có thể giải phóng không gian cho việc tư vấn tập trung vào con người.
Lên kế hoạch trước.

Một danh sách đầy đủ về thời hạn trả lương sắp tới giúp bạn luôn có tổ chức và giữ cho khách hàng của bạn đi đúng hướng.

Khắc phục sự cố một cách nhanh chóng.

Xem khách hàng nào của bạn cần được chú ý khẩn cấp trong danh sách bảng lương bị thiếu gần đây của bạn.

Nhận dữ liệu trong nháy mắt.

Tab Khách hàng mới hiển thị số lượng nhân viên, vị trí, loại tổ chức và hơn thế nữa của khách hàng của bạn.

Làm việc mọi lúc mọi nơi.

Công nghệ dựa trên đám mây của chúng tôi có nghĩa là bạn có thể phục vụ khách hàng từ văn phòng, từ nhà hoặc bất cứ nơi nào ở giữa.

Dành thời gian cho những cuộc trò chuyện quan trọng.

Cải tiến quy trình làm việc có thể giải phóng không gian cho việc tư vấn tập trung vào con người.
Lên kế hoạch trước.

Một danh sách đầy đủ về thời hạn trả lương sắp tới giúp bạn luôn có tổ chức và giữ cho khách hàng của bạn đi đúng hướng.

Khắc phục sự cố một cách nhanh chóng.

Xem khách hàng nào của bạn cần được chú ý khẩn cấp trong danh sách bảng lương bị thiếu gần đây của bạn.

Nhận dữ liệu trong nháy mắt.

Tab Khách hàng mới hiển thị số lượng nhân viên, vị trí, loại tổ chức và hơn thế nữa của khách hàng của bạn.

Làm việc mọi lúc mọi nơi.

Công nghệ dựa trên đám mây của chúng tôi có nghĩa là bạn có thể phục vụ khách hàng từ văn phòng, từ nhà hoặc bất cứ nơi nào ở giữa.

Lời khuyên mọi người

Phần hay nhất về Good Day Pro?

Nó dành thời gian cho những giây phút tư vấn.

 

 

Good Day Pro là một cánh cửa dẫn đến tương lai của ngành kế toán. Khai thác tài nguyên chuyên gia và chương trình chứng nhận của chúng tôi để bạn có thể xây dựng một công ty bền vững và hỗ trợ khách hàng của mình trong tương lai. Đã đến lúc kết hợp kiến ​​thức chuyên môn về tài chính của bạn với hướng dẫn tập trung vào con người.

Lời khuyên mọi người

Phần hay nhất về Good Day Pro?

Nó dành thời gian cho những giây phút tư vấn.

 

 

Good Day Pro là một cánh cửa dẫn đến tương lai của ngành kế toán. Khai thác tài nguyên chuyên gia và chương trình chứng nhận của chúng tôi để bạn có thể xây dựng một công ty bền vững và hỗ trợ khách hàng của mình trong tương lai. Đã đến lúc kết hợp kiến ​​thức chuyên môn về tài chính của bạn với hướng dẫn tập trung vào con người.

Các công cụ bạn cần để xây dựng
một công ty kế toán linh hoạt.

Khi trở thành đối tác của Good Day, bạn có quyền truy cập độc quyền vào các công cụ và tài nguyên để hỗ trợ khách hàng của mình trong tương lai.

Các công cụ bạn cần để xây dựng một công ty kế toán linh hoạt.

Khi trở thành đối tác của Good Day, bạn có quyền truy cập độc quyền vào các công cụ và tài nguyên để hỗ trợ khách hàng của mình trong tương lai.

Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thích Good Day,
đăng ký của công ty bạn là miễn phí.

Hợp lý hóa việc trả lương và phúc lợi, đồng thời bắt đầu tư vấn cho khách hàng của bạn theo những cách mới có giá trị.

Trở thành đối tác

Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thích Good Day, đăng ký của công ty bạn là miễn phí.

Hợp lý hóa việc trả lương và phúc lợi, đồng thời bắt đầu tư vấn cho khách hàng của bạn theo những cách mới có giá trị.

Trở thành đối tác