Lập kế hoạch bất động sản

Lập kế hoạch bất động sản là gì?

Lập kế hoạch di sản là việc chuẩn bị các công việc nhằm quản lý cơ sở tài sản của một cá nhân trong trường hợp họ mất khả năng lao động hoặc qua đời. Việc lập kế hoạch bao gồm việc thừa kế tài sản cho những người thừa kế và việc quyết toán thuế di sản. Hầu hết các kế hoạch di sản được thiết lập với sự giúp đỡ của một luật sư có kinh nghiệm trong luật di sản.