Bảo hiểm trách nhiệm trên mạng

Thật không may, vi phạm dữ liệu và các tội phạm mạng khác đang trở nên quá phổ biến. Trong vài năm qua, vi phạm dữ liệu đã dẫn đến các khoản tiền phạt và phí pháp lý lớn – chưa kể đến các khoản phí pháp lý – cho một chuỗi bán lẻ chiết khấu, một trong những ngân hàng lớn nhất quốc gia, một công ty bảo hiểm sức khỏe nổi tiếng, một mạng lưới giải trí và chính phủ liên bang.Nhưng không chỉ các tổ chức lớn mới dễ bị tấn công hoặc nhiễm vi-rút. Bạn có biết rằng 55% doanh nghiệp nhỏ đã từng bị vi phạm dữ liệu và 53% bị vi phạm nhiều lần không?Một vi phạm dữ liệu có thể gây thiệt hại nhiều hơn là chỉ hệ thống máy tính doanh nghiệp nhỏ của bạn – nó còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng của bạn và khiến khách hàng và / hoặc nhân viên của bạn gặp rủi ro. Đó là lý do tại sao bảo hiểm mạng có thể là một biện pháp phòng ngừa thông minh cho bất kỳ quy mô kinh doanh nào.

Bảo hiểm mạng là gì?

Bảo hiểm mạng nói chung bao gồm trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp bạn đối với vi phạm dữ liệu liên quan đến thông tin khách hàng nhạy cảm, chẳng hạn như số An sinh xã hội, số thẻ tín dụng, số tài khoản, số bằng lái xe và hồ sơ sức khỏe.

Chính sách trách nhiệm chung của tôi sẽ không bao gồm trách nhiệm pháp lý trên mạng phải không?

Bảo hiểm trách nhiệm chung bao gồm các thương tật thân thể và thiệt hại tài sản do các sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động của bạn. Bảo hiểm mạng thường được loại trừ khỏi chính sách trách nhiệm chung.

Bảo hiểm mạng bao gồm những gì?

Bên cạnh các khoản phí và chi phí pháp lý, bảo hiểm mạng thường giúp:

  • Thông báo cho khách hàng về vi phạm dữ liệu
  • Khôi phục danh tính cá nhân của khách hàng bị ảnh hưởng
  • Khôi phục dữ liệu bị xâm phạm
  • Sửa chữa hệ thống máy tính bị hư hỏng

Hầu hết các tiểu bang yêu cầu các công ty thông báo cho khách hàng về một vi phạm dữ liệu liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân – một quá trình có thể rất tốn kém.