Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm Trách nhiệm Chung là gì?

Bảo hiểm Trách nhiệm Chung Kinh doanh, còn được gọi là trách nhiệm chung (GL) là một loại bảo hiểm mà hầu hết mọi doanh nghiệp cần phải có để hoạt động. Nó bảo vệ doanh nghiệp khỏi các khiếu nại như sơ suất, thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, thương tích cơ thể, vi phạm bản quyền và những điều khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Bảo hiểm Trách nhiệm Chung bao gồm những gì?

Trách nhiệm chung bao gồm:

  • Thương tật thân thể và thiệt hại tài sản do bên thứ ba yêu cầu do hoạt động kinh doanh của bạn.
  • Yêu cầu bồi thường về thương tích cá nhân như bắt giữ sai, bỏ tù sai, truy tố ác ý, trục xuất sai trái, vu khống, bôi nhọ và vi phạm quyền riêng tư.
  • Các khiếu nại về thương tích do quảng cáo như lỗi hoặc vi phạm bản quyền khi quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Yêu cầu thanh toán y tế khi ai đó bị thương trong cơ sở kinh doanh.
  • Yêu cầu y tế thanh toán khi ai đó bị thương trong cơ sở kinh doanh.