Bảo hiểm Thuyền

Bảo hiểm tàu ​​thuyền bao gồm những gì?

Bảo hiểm Thuyền sẽ bảo hiểm thiệt hại cho phương tiện thủy của bạn. Nó có thể là thuyền máy, thuyền buồm hoặc các loại thuyền nước khác.

 • Bất động sản
  Bảo hiểm sẽ bao gồm các thiệt hại do hư hỏng và trộm cắp. Phạm vi bảo hiểm vẫn hoạt động bất kể thuyền của bạn đang ở trên cạn hay trên mặt nước.
 • Trách nhiệm pháp lý
  Bảo vệ bạn khỏi những thiệt hại đối với tài sản hoặc thiệt hại của người khác.
 • Thanh toán y tế
  Thanh toán cho các thương tích do tai nạn đối với hành khách trên thuyền của bạn. Ví dụ về các loại chi phí này bao gồm hóa đơn viện phí, thuốc men và chụp X-quang.
 • Tàu thủy không có bảo hiểm
  Bảo vệ bạn hoặc hành khách của bạn trong các tai nạn do tàu thủy không được bảo hiểm.

Các loại bảo vệ khác

Nói chuyện với đại lý bảo hiểm của bạn về bảo hiểm bổ sung cho những thứ như xe kéo thuyền, phụ kiện, thiết bị đặc biệt và thiệt hại do tràn nhiên liệu hoặc đổ vỡ.