Bảo hiểm ô tô thương mại

Bảo hiểm xe thương mại tương tự như bảo hiểm ô tô cá nhân của bạn nhưng khác ở chỗ một số tình huống nhất định sẽ yêu cầu bảo hiểm đặc biệt. Các đội xe kinh doanh thuộc mọi quy mô sẽ cần được bảo hiểm – phạm vi bảo hiểm cá nhân của bạn sẽ không đủ bảo hiểm cho bạn.

Bảo hiểm Xe Thương mại là gì?

Bảo hiểm xe thương mại tương tự như bảo hiểm ô tô cá nhân của bạn nhưng có các chi tiết chính sách khác nhau tùy thuộc vào loại xe và mục đích sử dụng trong kinh doanh của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng xe tải chở thực phẩm hoặc xe buýt để chở người. Mỗi tình huống kinh doanh đặc biệt đòi hỏi những bổ sung đặc biệt cho chính sách.

Bảo hiểm Xe Thương mại bao gồm những gì?

Bảo hiểm Xe thương mại, giống như nhiều bảo hiểm ô tô cá nhân, bao gồm trách nhiệm thương tật thân thể, thiệt hại tài sản, bảo hiểm cho người lái xe không được bảo hiểm và bảo hiểm va chạm.

Một tính năng độc đáo của bảo hiểm xe thương mại là giới hạn đơn kết hợp (CSL). Loại bảo hiểm này có số tiền như nhau bất kể loại thiệt hại hoặc số lượng người liên quan.

Gọi cho chúng tôi để xem xét các nhu cầu xe thương mại độc đáo của bạn.