Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa chủ hợp đồng bảo hiểm và công ty bảo hiểm, trong đó công ty bảo hiểm hứa sẽ trả cho người thụ hưởng được chỉ định một khoản tiền để đổi lấy phí bảo hiểm, khi người được bảo hiểm qua đời. Tùy thuộc vào hợp đồng, các sự kiện khác như bệnh nan y hoặc bệnh hiểm nghèo cũng có thể kích hoạt thanh toán. Chủ hợp đồng thường trả phí bảo hiểm, thường xuyên hoặc một lần. Các chi phí khác, chẳng hạn như chi phí tang lễ, cũng có thể được bao gồm trong phúc lợi.