Bảo hiểm người thuê

Bảo hiểm của Người cho thuê là gì?

Bảo hiểm của người cho thuê bảo vệ bạn khỏi các trách nhiệm pháp lý xảy ra đối với tài sản mà bạn thuê/cho thuê. Nơi bạn sống có thể là một căn hộ hoặc nơi ở của một gia đình. Thương tích không lường trước được, vỡ bao và hư hỏng cấu trúc vật chất là một số tình huống mà bảo hiểm của bạn có thể chi trả.

Bảo hiểm cho người thuê nhà bao gồm những gì?

  • Tài sản cá nhân
    Các mặt hàng cá nhân bao gồm quần áo, đồ nội thất, đồ điện tử, v.v. Tham khảo các giới hạn trong chính sách của bạn.
  • Trách nhiệm pháp lý
    Các thiệt hại ngẫu nhiên đối với tài sản của ai đó hoặc hóa đơn y tế của khách đối với các vết thương trên tài sản của bạn đều được bảo hiểm. Tham khảo các giới hạn có trong chính sách của bạn.
  • Chi phí sinh hoạt bổ sung
    Nếu ngôi nhà bạn đang thuê bị hư hỏng và không thể ở được, chi phí nhà ở tạm thời sẽ được thanh toán. Tham khảo các giới hạn có trong chính sách của bạn.