Bảo hiểm lũ lụt thương mại

Bảo mật Lũ thương mại

Bảo hiểm Lũ lụt Thương mại giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi những thiệt hại do nước lũ gây ra. Một chính sách bảo hiểm lũ lụt thương mại sẽ không chỉ bảo vệ địa điểm kinh doanh của bạn mà còn bảo vệ các vật dụng và tài sản. Chính sách bảo hiểm lũ lụt thương mại được thiết kế để bảo vệ doanh nghiệp của bạn nếu sàn nhà, tường, trần nhà, thiết bị và đồ đạc cũng như đồ đạc, hàng tồn kho và tài sản kinh doanh của bạn bị thiệt hại do nước lũ.

Gọi ngay hôm nay để nhận báo giá và tìm hiểu việc bổ sung bảo hiểm lũ lụt vào danh mục đầu tư kinh doanh của bạn dễ dàng và hợp lý như thế nào.

Tôi có cần Bảo hiểm Lũ lụt Thương mại không?

Nếu bảo hiểm tài sản doanh nghiệp của bạn không bao gồm thiệt hại do lũ lụt – và hầu hết là không – bạn nên xem xét thêm một chính sách bảo hiểm lũ lụt thương mại. Bắt đầu với một báo giá bảo hiểm lũ lụt thương mại. Ngay cả khi bạn sống trong một khu vực không bị ngập lụt, bạn sẽ cần một chính sách nếu:

  • Bạn điều hành doanh nghiệp của mình trong một khu vực có mùa đông lạnh giá, có tuyết và suối nước ấm. Tuyết tan nhanh là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra lũ lụt thương mại.
  • Bạn điều hành doanh nghiệp của mình trong một khu vực có mùa đông lạnh giá, có tuyết và nước ấm. Tuyết tan nhanh is an in the nguyên nhân hàng đầu gây lũ lụt thương mại.