Bảo hiểm động đất

Bảo hiểm động đất bao gồm những thiệt hại do mặt đất rung chuyển dữ dội và đột ngột. Nói chung, bảo hiểm động đất không được bao gồm trong chính sách bảo hiểm tiêu chuẩn của chủ nhà hoặc người thuê nhà; nó có thể được thêm vào như một tùy chọn hoặc chính sách riêng biệt.Tùy thuộc vào tiểu bang và vị trí của ngôi nhà của bạn, tỷ lệ bảo hiểm có thể khác nhau.

Bảo hiểm Động đất gì

Nói chung, có ba thành phần của bảo hiểm động đất: nhà ở, tài sản cá nhân và chi phí sinh hoạt bổ sung (ALE).

Ví dụ: nếu ngôi nhà của bạn bị động đất và có các vết nứt trên tường, trần nhà, nền móng hoặc các hư hỏng khác, những hư hỏng đó sẽ được bao phủ trong phần nhà của phạm vi bảo hiểm. Có một khoản khấu trừ và giới hạn cho phần bảo hiểm này. Một phần khác của bảo hiểm động đất bao gồm đồ đạc cá nhân của bạn bên trong ngôi nhà bị ảnh hưởng. Yêu cầu tài sản cá nhân thường bao gồm bảo vệ đồ đạc, điện tử và các đồ đạc khác. Hầu hết mọi thứ đều có thể nằm trong danh mục này, mặc dù có một khoản khấu trừ và giới hạn cho phần bảo hiểm này tách biệt với khoản khấu trừ và giới hạn cho chính ngôi nhà. ALE và mất quyền sử dụng có thể bao gồm nhiều thứ khác nhau trong khi một ngôi nhà được sửa chữa trong một khung thời gian hợp lý hoặc cho đến khi người mua bảo hiểm tìm được một ngôi nhà mới. Bạn có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi hoàn cho bạn hoặc trả tiền thuê nhà tạm thời, căn hộ, phòng khách sạn, bữa ăn tại nhà hàng hoặc đường dây điện thoại tạm thời. Việc di chuyển, cất giữ, cho thuê đồ đạc và giặt là cũng có thể được chi trả.

Bảo hiểm Động đất không chi trả cho một số điều mà người tiêu dùng có thể cho là có. Ví dụ, các thiệt hại do hỏa hoạn do động đất gây ra sẽ thuộc bảo hiểm chủ nhà của chủ sở hữu hợp đồng, không phải bảo hiểm động đất của họ. Nó cũng không bao gồm thiệt hại cho xe cộ, hàng rào, hồ bơi và những thứ như sành sứ và pha lê. Các thiệt hại đối với đất đai của bạn, chẳng hạn như cảnh quan hoặc hố sụt, cũng thường không được bảo hiểm nhưng một số chính sách bao gồm các tùy chọn “chi phí kỹ thuật” mà các chính sách này sẽ được áp dụng.

Một loại trừ quan trọng khác đối với bảo hiểm động đất là thiệt hại do nước bên ngoài. Lũ lụt và sóng thần là kết quả phổ biến của động đất nhưng thiệt hại của chúng không thuộc phạm vi bảo hiểm động đất. Cả hai sự kiện đó sẽ thuộc phạm vi bảo hiểm lũ lụt, cũng như thiệt hại do hệ thống cống rãnh hoặc hệ thống thoát nước bị bồi lấp do động đất gây ra.