Bảo hiểm căn hộ

Căn hộ là một hình thức sở hữu nhà thay thế. Với tính năng độc đáo này đi kèm với nhu cầu bảo hiểm duy nhất. Nói chung, hiệp hội căn hộ của bạn sẽ bao gồm các khu vực bên ngoài. Bạn chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nội thất.

 

Tại sao tôi cần bảo hiểm căn hộ?

Hiệp hội chung cư có thể không bao gồm tất cả các sự kiện hoặc trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra trong và xung quanh chung cư của bạn. Đập vào, hư hỏng do nước, hoặc trượt và ngã có thể không được bảo hiểm, điều này khiến bạn gặp rủi ro tài chính.

Hợp đồng Bảo hiểm Căn hộ bao gồm những gì?

Nói chung, bảo hiểm căn hộ có thể bao gồm tài sản cá nhân của bạn và nội thất của căn hộ của bạn. Các thiệt hại bên trong căn hộ của bạn do hỏa hoạn / sét đánh / gió bão, khói, sự phá hoại, trộm cắp và thiệt hại do nước có thể được bảo hiểm.