Bảo Hiểm Cá nhân & Gia đình

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân là gì?

Nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra với bạn – như tai nạn xe hơi hoặc bệnh hiểm nghèo – chi phí bệnh viện có thể nhanh chóng tăng lên. Bảo hiểm sức khỏe cá nhân có thể giúp ngăn ngừa chi phí đáng kinh ngạc nếu bạn phải đối mặt với trường hợp khẩn cấp y tế.

CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM

 1. Anthem Blue Cross of California
 2. Blue Shield of California
 3. Chinese Community Health Plan (CCHP)
 4. Health Net
 5. Kaiser Permanente
 6. Valley Health Plan (VHP)

Tùy chọn kế hoạch

Có bốn tùy chọn khác nhau. Mỗi lựa chọn sẽ xác định số tiền người tiêu dùng sẽ trả.

 • Cấp độ đồng: Trung bình, chương trình y tế chi trả 60% chi phí chăm sóc sức khỏe được chi trả; người tiêu dùng trả 40%.
 • Cấp độ bạc Trung bình, chương trình y tế chi trả 70% chi phí khám chữa bệnh được chi trả; người tiêu dùng trả 30%.
 • Cấp độ vàng Trung bình, chương trình y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh được chi trả; người tiêu dùng trả 20%.
 • Cấp độ bạch kim Trung bình, chương trình y tế chi trả 90% chi phí khám chữa bệnh được chi trả; người tiêu dùng trả 10%.
 • Các kế hoạch bảo hiểm tối thiểu (trường hợp xấu nhất): Nếu người tiêu dùng dưới 30 tuổi và không có khả năng mua các gói khác, đây là một lựa chọn khác. Nó bao gồm ba lần khám mà không có chi phí tự trả và các lợi ích phòng ngừa miễn phí. Dịch vụ sẽ có giá đầy đủ cho đến khi người tiêu dùng chi tiêu $ 7,150. Tại thời điểm đó, các dịch vụ được bao trả hoàn toàn bởi chương trình y tế.

PLAN TYPES

1. PPO là gì?

Các kế hoạch PPO, hoặc kế hoạch “Tổ chức Nhà cung cấp Ưu tiên”, là một trong những loại kế hoạch phổ biến nhất trên thị trường cá nhân và gia đình. Các chương trình PPO cho phép bạn đến gặp bất kỳ bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào trong mạng lưới mà bạn muốn mà không cần sự giới thiệu của bác sĩ chăm sóc chính.

2. HMO là gì?

HMO có nghĩa là “Tổ chức duy trì sức khỏe.” Các chương trình HMO cung cấp một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua một mạng lưới các nhà cung cấp đồng ý cung cấp dịch vụ cho các thành viên. Với HMO, bạn có thể sẽ được bảo hiểm cho một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng hơn so với khi bạn sử dụng một loại chương trình khác.

3. EPO là gì?

EPO là viết tắt của “kế hoạch của Tổ chức nhà cung cấp độc quyền”. Là thành viên của EPO, bạn có thể sử dụng các bác sĩ và bệnh viện trong mạng lưới EPO nhưng không thể ra ngoài mạng lưới để được chăm sóc. Không có lợi ích ngoài mạng lưới.

4. HSA là gì?

Tài khoản tiết kiệm sức khỏe (HSA) là một tài khoản tiết kiệm y tế được ưu đãi về thuế dành cho những người đóng thuế ở Hoa Kỳ, những người đã đăng ký vào một chương trình sức khỏe được khấu trừ cao (HDHP). Các khoản tiền được đóng góp vào một tài khoản không phải chịu thuế thu nhập liên bang tại thời điểm gửi tiền.