Chọn kế hoạch phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Nhân viên hướng dẫn


Các chuyên gia và nguồn lực nhân sự được chứng nhận để bạn yên tâm.

$149/mo giá cơ bản


thêm $12/mo mỗi người

Đăng ký
 • Bảng lương toàn dịch vụ trên tất cả 50 tiểu bang
 • Nhân viên tự phục vụ và hồ sơ
 • Quản lý công nhân
 • Gửi tiền trực tiếp vào ngày hôm sau
 • Chính sách PTO và yêu cầu thời gian nghỉ
 • Hỗ trợ chuyên dụng tốt nhất trong lớp
 • Các công cụ giới thiệu nhân viên có thể tùy chỉnh
 • Tích hợp theo dõi thời gian và kế toán
 • Tính lương trên Autopilot®
 • Quản lý lợi ích sức khỏe
 • Quyền truy cập của nhân viên vào Goodday Cashout ™
 • Mời nhân viên và quản lý tài liệu
 • Quyền
 • Danh bạ nhân viên và khảo sát
 • Công cụ quản lý thời gian
 • Chuyên gia nhân sự được chứng nhận
 • Trung tâm nguồn nhân lực

Hoàn thành (Đề xuất)


Đây là một công cụ nhóm tốt để bạn có thể tạo ra nơi tuyệt vời để làm việc.

$39/mo giá cơ bản


thêm $12/mo mỗi người

Đăng ký
 • Bảng lương toàn dịch vụ trên tất cả 50 tiểu bang
 • Nhân viên tự phục vụ và hồ sơ
 • Quản lý công nhân
 • Gửi tiền trực tiếp vào ngày hôm sau
 • Chính sách PTO và yêu cầu thời gian nghỉ
 • Hỗ trợ tốt nhất trong lớp
 • Các công cụ giới thiệu nhân viên có thể tùy chỉnh
 • Tích hợp theo dõi thời gian và kế toán
 • Tính lương trên Autopilot®
 • Quản lý lợi ích sức khỏe
 • Quyền truy cập của nhân viên vào Goodday Cashout ™
 • Mời nhân viên và quản lý tài liệu
 • Quyền
 • Danh bạ nhân viên và khảo sát
 • Công cụ quản lý thời gian

 

 

Cốt lõi


Bảng lương thông minh, hợp lý và lợi ích được xây dựng cho các nhóm nhỏ hơn.

$39/mo giá cơ bản


thêm $6/mo mỗi người

Đăng ký
 • Bảng lương toàn dịch vụ trên tất cả 50 tiểu bang
 • Nhân viên tự phục vụ và hồ sơ
 • Quản lý công nhân
 • Gửi tiền trực tiếp trong 2 ngày
 • Chính sách trả sau thời gian nghỉ
 • Hỗ trợ tốt nhất trong lớp
 • Nhân viên giới thiệu công cụ
 • Tích hợp theo dõi thời gian và kế toán
 • Tính lương trên Autopilot®
 • Quản lý lợi ích sức khỏe
 • Quyền truy cập của nhân viên vào Good Day Cashout ™
 • Mời nhân viên và quản lý tài liệu

 

 

 

 

 

Cơ bản


Gói beta * với cơ bản về bảng lương. Được đề xuất cho nhóm 1 hoặc 2 người.

$19/mo giá cơ bản


thêm $6/mo mỗi người

Đăng ký
 • Bảng lương toàn dịch vụ ở bất kỳ tiểu bang nào
 • Nhân viên tự phục vụ và hồ sơ
 • Quản lý công nhân
 • Gửi tiền trực tiếp 4 ngày
 • Chính sách trả sau thời gian nghỉ
 • Hỗ trợ tốt nhất trong lớp

*The Basic plan is a beta program. Terms and conditions apply.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thầu

Bạn chưa thuê nhân viên W-2?
Chúng tôi có thể giúp bạn thanh toán cho 1099 nhà thầu của mình chỉ với $ 6 mỗi người mỗi tháng.

 

Chọn kế hoạch phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Nhân viên hướng dẫn


Các chuyên gia và nguồn lực nhân sự được chứng nhận để bạn yên tâm.

$149/mo giá cơ bản


thêm $12/mo mỗi người

Đăng ký
 • Bảng lương toàn dịch vụ trên tất cả 50 tiểu bang
 • Nhân viên tự phục vụ và hồ sơ
 • Quản lý công nhân
 • Gửi tiền trực tiếp vào ngày hôm sau
 • Chính sách PTO và yêu cầu thời gian nghỉ
 • Hỗ trợ chuyên dụng tốt nhất trong lớp
 • Các công cụ giới thiệu nhân viên có thể tùy chỉnh
 • Tích hợp theo dõi thời gian và kế toán
 • Tính lương trên Autopilot®
 • Quản lý lợi ích sức khỏe
 • Quyền truy cập của nhân viên vào Gusto Cashout ™
 • Mời nhân viên và quản lý tài liệu
 • Quyền
 • Danh bạ nhân viên và khảo sát
 • Công cụ quản lý thời gian
 • Chuyên gia nhân sự được chứng nhận
 • Trung tâm nguồn nhân lực

Hoàn thành (Đề xuất)


Đây là một công cụ nhóm tốt để bạn có thể tạo ra nơi tuyệt vời để làm việc.

$39/mo giá cơ bản


thêm $12/mo mỗi người

Đăng ký
 • Bảng lương toàn dịch vụ trên tất cả 50 tiểu bang
 • Nhân viên tự phục vụ và hồ sơ
 • Quản lý công nhân
 • Gửi tiền trực tiếp vào ngày hôm sau
 • Chính sách PTO và yêu cầu thời gian nghỉ
 • Hỗ trợ tốt nhất trong lớp
 • Các công cụ giới thiệu nhân viên có thể tùy chỉnh
 • Tích hợp theo dõi thời gian và kế toán
 • Tính lương trên Autopilot®
 • Quản lý lợi ích sức khỏe
 • Quyền truy cập của nhân viên vào Gusto Cashout ™
 • Mời nhân viên và quản lý tài liệu
 • Quyền
 • Danh bạ nhân viên và khảo sát
 • Công cụ quản lý thời gian

Cốt lõi


Bảng lương thông minh, hợp lý và lợi ích được xây dựng cho các nhóm nhỏ hơn.

$39/mo giá cơ bản


thêm $6/mo mỗi người

Đăng ký
 • Bảng lương toàn dịch vụ trên tất cả 50 tiểu bang
 • Nhân viên tự phục vụ và hồ sơ
 • Quản lý công nhân
 • Gửi tiền trực tiếp trong 2 ngày
 • Chính sách trả sau thời gian nghỉ
 • Hỗ trợ tốt nhất trong lớp
 • Nhân viên giới thiệu công cụ
 • Tích hợp theo dõi thời gian và kế toán
 • Tính lương trên Autopilot®
 • Quản lý lợi ích sức khỏe
 • Quyền truy cập của nhân viên vào Good Day Cashout ™
 • Mời nhân viên và quản lý tài liệu

Cơ bản


Gói beta * với cơ bản về bảng lương. Được đề xuất cho nhóm 1 hoặc 2 người.

$19/mo giá cơ bản


thêm $6/mo mỗi người

Đăng ký
 • Bảng lương toàn dịch vụ ở bất kỳ tiểu bang nào
 • Nhân viên tự phục vụ và hồ sơ
 • Quản lý công nhân
 • Gửi tiền trực tiếp 4 ngày
 • Chính sách trả sau thời gian nghỉ
 • Hỗ trợ tốt nhất trong lớp

*The Basic plan is a beta program. Terms and conditions apply.

Nhà thầu

Bạn chưa thuê nhân viên W-2?
Chúng tôi có thể giúp bạn thanh toán cho 1099 nhà thầu của mình chỉ với $ 6 mỗi người mỗi tháng.

 
Công nhân

Các kế hoạch trả lương theo nhu cầu của người lao động, thông qua đối tác AP Intego của chúng tôi, tích hợp với bảng lương của bạn.

Không phí quản lý

Chỉ trả phí bảo hiểm

Lợi ích sức khỏe

Các nhà môi giới được cấp phép của chúng tôi có thể giúp bạn chọn gói cước và nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với nhóm và ngân sách của bạn.

Không phí quản lý

Chỉ trả phí bảo hiểm

401 (k) nghỉ hưu

Các gói 401 (k) được tích hợp thông qua Hướng dẫn đối tác của chúng tôi, với một số mức phí thấp nhất trong ngành.

Bắt đầu từ $ 39 / tháng cộng thêm

$ 8 / nhân viên tham gia

Không phí thiết lập

529 tiết kiệm đại học                    Tài khoản tiết kiệm được ưu đãi về thuế, thông qua đối tác Gradvisor của chúng tôi, để nhân viên có thể tiết kiệm cho việc học của con cái.

$ 6 / tháng cho mỗi người tham gia

Tối thiểu $ 18 / tháng

Không phí thiết lập

Công nhân

Các kế hoạch trả lương theo nhu cầu của người lao động, thông qua đối tác AP Intego của chúng tôi, tích hợp với bảng lương của bạn.

Không phí quản lý

Chỉ trả phí bảo hiểm

Lợi ích sức khỏe

Các nhà môi giới được cấp phép của chúng tôi có thể giúp bạn chọn gói cước và nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với nhóm và ngân sách của bạn.

Không phí quản lý

Chỉ trả phí bảo hiểm

401 (k) nghỉ hưu

Các gói 401 (k) được tích hợp thông qua Hướng dẫn đối tác của chúng tôi, với một số mức phí thấp nhất trong ngành.

Bắt đầu từ $ 39 / tháng cộng thêm

$ 8 / nhân viên tham gia

Không phí thiết lập

529 tiết kiệm đại học                    Tài khoản tiết kiệm được ưu đãi về thuế, thông qua đối tác Gradvisor của chúng tôi, để nhân viên có thể tiết kiệm cho việc học của con cái.

$ 6 / tháng cho mỗi người tham gia

Tối thiểu $ 18 / tháng

Không phí thiết lập

Thiết lập các tài khoản chi tiêu được ưu đãi về thuế cho nhóm của bạn.

Một khoản phí dịch vụ hàng năm 200 đô la bao gồm tất cả ba loại tài khoản

Tài khoản tiết kiệm sức khỏe (HSA)

Tài khoản tiết kiệm trước thuế cho các chi phí y tế đủ tiêu chuẩn.

$ 2,50 / tháng cho mỗi người tham gia

Không có tối thiểu

Lợi ích đi lại

Chi tiêu trước thuế tính vào chi phí đi lại.

$ 4 / tháng cho mỗi người tham gia

Tối thiểu $ 20 / tháng

Tài khoản chi tiêu linh hoạt (FSA)

Chi tiêu trước thuế bao gồm chi phí y tế đủ tiêu chuẩn (Health FSA) và chi phí chăm sóc người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn (FSA phụ thuộc).
$ 4 / tháng cho mỗi người tham gia
Tối thiểu $ 20 / tháng

Thiết lập các tài khoản chi tiêu được ưu đãi về thuế cho nhóm của bạn.

Một khoản phí dịch vụ hàng năm 200 đô la bao gồm tất cả ba loại tài khoản

Tài khoản tiết kiệm sức khỏe (HSA)

Tài khoản tiết kiệm trước thuế cho các chi phí y tế đủ tiêu chuẩn.

$ 2,50 / tháng cho mỗi người tham gia. Không có tối thiểu

Lợi ích đi lại

Chi tiêu trước thuế tính vào chi phí đi lại.

$ 4 / tháng cho mỗi người tham gia

Tối thiểu $ 20 / tháng

Tài khoản chi tiêu linh hoạt (FSA)

Chi tiêu trước thuế bao gồm chi phí y tế đủ tiêu chuẩn (Health FSA) và chi phí chăm sóc người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn (FSA phụ thuộc).
$ 4 / tháng cho mỗi người tham gia
Tối thiểu $ 20 / tháng

So sánh các tính năng của bất kỳ gói nào.

Đọc thêm tính tăng

So sánh các tính năng của bất kỳ gói nào.

Đọc thêm tính tăng

Giá FAQs

Tôi có phải ký hợp đồng dài hạn không?

Không. Good Day là từng tháng. Hủy bất cứ lúc nào.

Làm thế nào để bạn xuất hóa đơn cho các nhà thầu?

Các nhà thầu được lập hóa đơn theo chi phí mỗi người cho bất kỳ gói nào bạn chọn. Chúng tôi biết bạn có thể không thanh toán cho nhà thầu của mình theo lịch trình thường xuyên, vì vậy, chúng tôi chỉ lập hóa đơn cho bạn cho nhà thầu trong những tháng bạn đã thanh toán cho họ.

Giá FAQs

Tôi có phải ký hợp đồng dài hạn không?

Không. Good Day là từng tháng. Hủy bất cứ lúc nào.

Làm thế nào để bạn xuất hóa đơn cho các nhà thầu?

Các nhà thầu được lập hóa đơn theo chi phí mỗi người cho bất kỳ gói nào bạn chọn. Chúng tôi biết bạn có thể không thanh toán cho nhà thầu của mình theo lịch trình thường xuyên, vì vậy, chúng tôi chỉ lập hóa đơn cho bạn cho nhà thầu trong những tháng bạn đã thanh toán cho họ.