401K Roll Over

401k Roll Over là gì?

Khi thay đổi công việc, bạn thường có bốn lựa chọn cho tài sản kế hoạch 401 (k) của mình: để tiền trong kế hoạch của chủ cũ; chuyển nó trực tiếp vào tài khoản Roth có thể so sánh hoặc tài khoản truyền thống trong kế hoạch của nhà tuyển dụng mới của bạn; cuộn trực tiếp hoặc gián tiếp vào Roth hoặc IRA truyền thống có thể so sánh được; hoặc nhận tiền mặt, hoặc phân phối “một lần”.